کتاب و محصولات چاپی و الکترونیکی - پژوهش‌ها و مقالات علمی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  • کتاب و محصولات چاپی و الکترونیکی:

  • چاپی:

بیست‌و‌سه طرح اطلاع‌نگاشتی کتاب‌های چاپ‌شدة دفتر واژه‌گزینی نظامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

 

  • الکترونیکی:

 

  • پژوهش‌ها و مقالات علمی:
  • پژوهش‌ها:
  • مقالات علمی: ‌‌‌بیست مورد از مهم‌ترین مفاهیم توصیفی کتاب فرهنگ توصیفی مفاهیم راهبردی به‌صورت پی‌دی‌اف (pdf) تهیه شده است که در لینک‌های زیر می‌توانید به آنها دسترسی داشته باشید:

۱. آتش‌به‌اختیار

۲. آمایش سرزمینی

۳. ادبیات دفاع مقدس

۴. استحاله

۵. استکبار

۶. اسلام امریکایی

۷. اصول انقلاب اسلامی

۸. افکار عمومی

۹. اقتصاد مقاومتی

۱۰. امنیت پایدار

۱۱. انقلابی‌گری

۱۲. بازی جنگ

۱۳. بصیرت

۱۴. بنیادگرایی

۱۵. بیداری اسلامی

۱۶. تحول فرهنگی

۱۷. تروریسم

۱۸. تکفیری

۱۹. تهاجم فرهنگی

۲۰. جنگ اقتصادی