فعالیت‌ها و اقدامات ترویجی

 • محصولات نرم‌افزاری رایانة شخصی:

جستجوگر واژه‌های مصوب نظامی و عمومی فرهنگستان (نرم‌افزار واژه‌یاب)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

این برنامة کاربردی (اپلیکیشن) که مخصوص استفاده در رایانة شخصی است، به کوشش دفتر واژه‌گزینی نظامی تهیه شده است.

برای دریافت فایل روی «نرم‌افزار واژه‌یاب» کلیک کنید.

 • نماهنگ‌های ترویجی:
 • طرح‌های نگاشتاری (گرافیک):
 • طرح‌های اطلاع‌نگاشتی (اینفوگرافیک):

نمودار اطلاع‌نگاشتی مفاهیم توصیف‌شده دفتر واژه‌گزینی نظامی

هفده عنوان اطلاع‌نگاشتی همراه بیست‌ویک طرح دفتر واژه‌گزینی نظامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

 

 • طرح‌های حرکت نگاشتاری (موشن‌گرافیک):
 • برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن) تلفن همراه:

این برنامة کاربردی (اپلیکیشن) جامع اندرویدی درخصوص جستجوی لغات مصوب دفتر واژه‌گزینی نظامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که به همت این دفتر منتشر شده است.

 

 

این نرم‌افزار شامل پایگاه‌های داده زیر است:

 • فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (دفتر ۱ تا ۱۵)
 • فرهنگ جامع واژه‌ها و اصطلاحات نظامی
 • فرهنگ دفاعی امنیتی
 • فرهنگ توصیفی، تحقیق و توسعة دفاعی
 • اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی
 • فرهنگ لغات و اصطلاحات نظامی - سیاسی

 

برای نصب روی «فرهنگ جامع دانا» کلیک کنید.